Disclaimer

Författare till denna sida är Andreas Hall och Erik Abrahamsson.
Författarna frånsäger sig allt ansvar för skador som uppstått pga missbruk av denna sida.

Copyright

Kaffesidornas innehåll (text och bilder) är skyddat av upphovsrätten. Upphovsmän är Andreas Hall och Erik Abrahamsson om inte annat angivits. Vill du kopiera kortare delar av siten och använda på din egen hemsida, gäller följande:
    Källa skall anges och en tydlig länk till 'Kaffe - en studie i svart' skall finnas på sidan. Om du önskar citera en större del av 'Kaffe - en studie i svart' (mer än ett stycke), var vänlig kontakta oss för vår tillåtelse.
Vid kopiering till annat medium än html-dokument eller annat digitalt medium skall källa anges.

Bakgrundsbild till menyn (kaffebönor) är har vi inte upphovsrätten till.

English

All text and images on these pages are copyright Andreas Hall and Erik Abrahamsson unless otherwise stated. You are allowed to quote shorter passages (a paragraph) from the text if you clearly refere to this page. If you wish to use a larger part of its contents, please contact us by mail for our approval.

Background image of menu (coffebeans) are not copyright Hall/Erik
Tillbaka

[  disclaimer  |   Mail  ]